từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào

0

  • Đầu báo gas YF-417C phát hiện rò rỉ khí gas (LP nặng hơn không khí) và đưa ra báo động, nó có một ngõ ra điện áp có thể liên kết với còi hoặc bộ thu cảnh báo rò rỉ gas.
  • Báo động nồng độ khí nhỏ hơn 1/4 của vụ nổ
  • Có đèn báo động, báo lỗi và còi báo
  • Mạch giám sát sự cố
  • Đế gắn: SH5910
  • Sử dụng với bộ chuyển đồi OC-3M
  • Đấu dây: 2 chân nguồn 24V, 2 chân ngõ ra 12V
từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào