từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào

0

Thiết bị kết nối hệ thống BMS hỗ trợ kết nối hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki FireNET với hệ thống quản lý tòa nhà BMS.

Được hỗ trợ 2 dạng giao thức kết nối phổ biến nhất hiện nay là: BACnet IP và MODBUS

Đa dạng cổng kết nôi

từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào