từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào

288.000

  • Mô tơ chạy với mức tiêu thụ dòng thấp
  • Chuông báo cháy được điều khiển bởi các thiết bị cảm biến hoặc con người và âm thanh báo giống như khi xảy ra cháy.
  • Thiết kế cấu trúc đặc biệt rất bền vững, chuông có thể kêu 40 giờ liên tục mà không gây giảm hiệu suất và cấu trúc thiết kế.
từ bỏ tài xỉu online-tài xỉu online dựa trên quy luật nào